Svěřte se nám


Profil firmy

Hlavní činností firmy je provádění stavebních dozorů pro soukromý i veřejný sektor.

Pro investory zajišťujeme kompletní technickou a inženýrskou činnost ve všech fázích realizace projektu, od přípravy záměru, studie využití, zajištění a kontrolu projektové dokumentace všech stupňů (studie, dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro provedení stavby), zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně jednání s orgány státní správy, výběrová řízení na zhotovitele, vypracování smluv o dílo, technickou a finanční kontrolu realizovaného díla, až po předání a kolaudaci stavby.

Při výkonu stavebního dozoru využíváme zkušenosti z podnikání, působení ve velké stavební firmě i z realizací developerských projektů. V případě potřeby spolupracujeme s odborníky na jednotlivé profese.


Stavební dozor, technický dozor, stavební dozor ceník, stavební dozor cena, cena za stavební dozor, cena stavebního dozoru, stavební dozor, technický dozor, technický dozor ceník, technický dozor cena, cena za technický dozor, cena technického dozoru, přebírání bytů, prověřování stavu nemovitostí, inspekce nemovitostí, kontrola nemovitostí, posouzení kvality nemovitostí, činnosti stavebního dozoru, pasportizace bytů, posudky, posudky nemovitostí, stavební posudky, odborné stavební posudky