Svěřte se nám


Ceník

Cena za stavební dozor je kalkulována podle rozsahu požadovaných služeb.

  • Stavební dozor ucelené zakázky 1,5 – 2,5 % z rozpočtu stavby.
  • Stavební dozor a kontroly financování stavby (kontrola jednotkových cen v rozpočtu stavby, kontrola výměr v rozpočtu, kontrola prostavěnosti dle rozpočtu, kontrola více a méněprací) 2,0 - 3,5 % z rozpočtu stavby.
  • Hodinová sazba za činnost na stavbě: od 600,- Kč do 780,- Kč, dle složitosti a časové náročnosti zakázky.
  • Hodinová sazba za administrativní činnost: od 450,- Kč do 520,- Kč.
  • Hodinová sazba za konzultační a poradenskou činnost: od 550,- Kč do 650,- Kč.

Stanovení celkové ceny za výkon stavebního dozoru nebo jiné činnosti je závislé od množství nebo časové náročnosti požadovaných služeb stavebníka a je předmětem individuální cenové nabídky, která je obsahem řádně uzavřené příslušné smlouvy. Veškeré režie, cestovní náklady v Praze a blízkém okolí a ostatní náklady jsou započítané v ceně.


Stavební dozor, technický dozor, stavební dozor ceník, stavební dozor cena, cena za stavební dozor, cena stavebního dozoru, stavební dozor, technický dozor, technický dozor ceník, technický dozor cena, cena za technický dozor, cena technického dozoru, přebírání bytů, prověřování stavu nemovitostí, inspekce nemovitostí, kontrola nemovitostí, posouzení kvality nemovitostí, činnosti stavebního dozoru, pasportizace bytů, posudky, posudky nemovitostí, stavební posudky, odborné stavební posudky