Svěřte se nám


Inspekce nemovitostí

Nabízíme Vám pomoc při kontrole nemovitosti před její koupí, prodejem nebo pronájmem. Inspekční prohlídku je vhodné provádět nejen pro starší nemovitosti, ale i pro novostavby domů a bytů realizovaných developerskými společnostmi, protože v současné době je snahou výrazně snižovat náklady, a to i snižováním kvalitou výstavby.

Při odborném technickém prověření nemovitosti se odhalí zjevné i skryté vady, což pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit její skutečný stav, specifikovat náklady na odstranění případných vad a zároveň stanovit objektivní kupní cenu.

Při kontrole nemovitosti téměř vždy najdeme nějaké vady. Následně zpracujeme odborný protokol včetně fotodokumentace, ve kterém Vás seznámíme se všemi odhalenými vadami a nutnými opravami. V případě Vašeho požadavku provedeme odborný odhad nákladů na jejich odstranění. Na základě protokolu můžete požadovat od prodávajícího odstranění zjištěných vad nebo jednat o slevě z prodejní ceny.

Určitě lze každému, kdo zvažuje nákup nemovitosti, doporučit aby si nechal danou nemovitost odborně prověřit. Za přijatelnou cenu dostanete dokument, který Vás v budoucnu ušetří od podstatně vyšších nákladů na odstranění dodatečně zjištěných nepředpokládaných závad.

Zároveň Vám nabízíme pomoc při uplatnění zjištěných reklamačních vad vůči prodejci a kontrolu nad průběhem jejich odstraňování, případně při jednání o slevě z ceny nemovitosti.

Před provedením inspekční prohlídky doporučujeme zajistit od prodejce, pokud existují, projektovou dokumentaci a revizní zprávy - elektroinstalace, plynu, kanalizace, rozvodů vody, kotle, komínu, hromosvodu, atd.

 

Při prohlídce nemovitosti se zaměřujeme především na:

  • Poruchy konstrukcí - statika, hydroizolace, vlhkost, plísně
  • Kompletnost a funkčnost prvků - okna, dveře, zařizovací předměty
  • Kvalitu povrchů - podlah, dlažeb, obkladů, stěn
  • Kompletnost a funkčnost dodávek - elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, topného systému, odvětrání
  • Venkovní konstrukce - střechy, fasády, klempířské prvky, chodníky a komunikace

 

Po prohlídce získáte odborný protokol obsahující:

  • Seznam zjištěných vad
  • Návrh na jejich odstranění
  • Odborný odhad nákladů na opravy 

Stavební dozor, technický dozor, stavební dozor ceník, stavební dozor cena, cena za stavební dozor, cena stavebního dozoru, stavební dozor, technický dozor, technický dozor ceník, technický dozor cena, cena za technický dozor, cena technického dozoru, přebírání bytů, prověřování stavu nemovitostí, inspekce nemovitostí, kontrola nemovitostí, posouzení kvality nemovitostí, činnosti stavebního dozoru, pasportizace bytů, posudky, posudky nemovitostí, stavební posudky, odborné stavební posudky