Svěřte se nám


Znalecké a expertní posudky

Pro investory, kteří mají vady na realizovaném nebo již dokončeném díle a řeší s dodavatelem reklamační vady, tak i pro majitele starších nemovitostí zajišťujeme odborné, znalecké a expertní posudky vad a poruch díla, jednotlivých konstrukcí i stavebních materiálů, včetně návrhu řešení oprav a projektové dokumentace. Včasným vyhodnocením rozsahu a příčin vad a poruch díla se mohou ušetřit značné finanční prostředky na opravy.

Zajišťované posudky:

  • Posudky vad a poruch, kvality staveb i jednotlivých stavebních materiálů, včetně komplexní analýzy příčin a návrhu oprav.
  • Destruktivní i nedestruktivní zkoušky materiálů a konstrukcí ve stavbách.
  • Měření deformací staveb.
  • Dále zajišťujeme stavebně technické průzkumy a speciální posudky, např. mykologické, při napadení konstrukcí a materiálů biotickými škůdci (plísněmi, dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem).

Cílem znaleckých a expertních posudků je objektivně posoudit daný problém z věcného, právního a případně cenového hlediska. Úkolem znalce je zjistit, zda existují technické nebo cenové vady dodaného díla a pokud ano, tak je popsat a prokázat proč vznikly, kdo za ně nese zodpovědnost a navrhnout způsob odstranění, případně za jaké finanční náklady.


Stavební dozor, technický dozor, stavební dozor ceník, stavební dozor cena, cena za stavební dozor, cena stavebního dozoru, stavební dozor, technický dozor, technický dozor ceník, technický dozor cena, cena za technický dozor, cena technického dozoru, přebírání bytů, prověřování stavu nemovitostí, inspekce nemovitostí, kontrola nemovitostí, posouzení kvality nemovitostí, činnosti stavebního dozoru, pasportizace bytů, posudky, posudky nemovitostí, stavební posudky, odborné stavební posudky